Videolar

Tanık


Tanıklıktan nasıl çekilinir?

Reddi Miras (Mirasın Reddi)


Reddi Miras ne demektir?

Mirasın ret hakkının kaybedilmesi nasıl gerçekleşir?

Mirasın Hükmen Reddi ne demektir?

Mirasın Gerçek Reddi ne demektir?

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi)


Veraset İlamı nereden alınır?

Veraset İlamı nasıl alınır?

Veraset İlamı kimler almaya yetkilidir?

Veraset İlamı iptal edilebilir mi?

Veraset İlamı nedir?

Mahkeme Kararları


Kısa Karar nedir?

Gerekçeli Karar nedir?

Mahkeme Kararının Tehfim ve Tebliği


Süre Tutum Dilekçesi nedir?

Tefhim ve tebliğin önemi nedir?

Mahkeme kararının tefhim ve tebliği nedir?

İhtirazi Kayıt


Vergi davalarında ihtirazi kayıt ne şekilde karşımıza çıkar?

İş mahkemesi uyuşmazlıklarında ihtirazi kayıt ne şekilde karşımıza çıkar?

İhtirazi Kayıt nedir? Nerelerde karşımıza çıkar?