MORPELLAW AVUKATLIK OFİSİ


İstanbul’da kurulu ofisimiz, alanında uzman, dinamik ve yeniliklere açık bir ekiple müvekkillerine en iyi hizmeti sunmak için yola çıkmıştır.

Hızla gelişen teknoloji bir yandan okuyan, araştıran, haklarının bilincinde bir toplum inşa ederken diğer yandan hak ihlallerinin ve uyuşmazlıkların hızla artmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle toplumda yaşayan insan sayısı kadar hukuki uyuşmazlığa rastlamak mümkündür. Bununla birlikte, benzer olaylarda dahi kişilerin uyuşmazlığın çözümünden beklentileri farklılık gösterebilmektedir.  Bu itibarla öncelikli amacımız, çalışma alanlarımız dahilinde müvekkillerimizin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda en hızlı, kesin ve etkili hukuki çözümler üretmektir. Bu doğrultuda konusuna hakim, tecrübeli ve işini titizlikle yapan ekibimizle müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

 

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ:

Ofisimiz belirtilen konularda gerek uyuşmazlık öncesi danışmanlık hizmeti,  gerekse uyuşmazlık sonrası uyuşmazlıkların çözümü amacıyla hukuki danışma ve dava takip hizmetleri sunmaktadır.

 

Sözleşmeler Hukuku

Müvekkilin taraf olduğu her türlü bireysel ve ticari sözleşmelerin hazırlanması, gözden geçirilmesi, revize edilmesi; gerektiğinde sözleşme öncesi taraflar arasında karşılıklı görüşmelerin sağlanması sırasında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi  – Özellikle İyiniyet Protokolleri (MOA), Ticari Gizlilik Anlaşmaları (NDA) – Rekabet Yasağı Anlaşmaları (NCA) hazırlanması ve gözden geçirilmesi.

 

Şirketler Hukuku

Şirketlere kurumsal danışmalık hizmeti verilmesi,

Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescili gereken belgelerin hazırlanması. Özellikle;

  • Şirket ana sözleşmesi ve kuruluş ile ilgili diğer belgelerin hazırlanması,
  • Şirket Tür Değiştirme, Ana Sözleşme ve Unvan Değişiklikleri,
  • Yönetim Kurulu Evraklarının hazırlanması,
  • İmza Sirküleri ve İç Yönergelerin Hazırlanması,
  • Genel Kurul Toplantılarının gerçekleştirilmesi,
  • Hisse devir sözleşmeleri hazırlanması ve hisse devrinin gerçekleştirilmesi,
  • Hukuki Durum Değerlendirmeleri (DUE DILLIGENCE),
  • ile

bu hususlarda hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi.

Aile Hukuku ve Miras Hukuku

Evlilik öncesi anlaşmalar, Nişanın bozulmasından kaynaklanan ihtilafların çözümü, Anlaşmalı ya da Çekişmeli Boşanma Davaları, Yurt dışında Yabancı Mahkeme tarafından verilen boşanma kararlarının Türkiye’de tanınma ve tenfizi,   Nafaka ve Tazminat davaları, Velayet Davaları, Boşanma Sonrası Mal Paylaşımı Davaları, Soybağı (Babalık) Davaları, Evlat Edinme veya Evlatlık İlişkisinin kaldırılması, Veraset ilamı (mirasçılık belgesi) alınması, Miras taksim sözleşmesinin hazırlanması,  Muris  muvazaası  (mirastan mal kaçırma) davaları,  İzaleyi Şuyu  (Ortaklığın Giderilmesi) , Muhdesat Aidiyetinin Tespiti ve Ecri Misil Davaları.

 

Fikri Mülkiyet Hukuku

Haksız Rekabet davaları, Telif Hakkının ihlalinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, Korsan ve Taklit kullanıma karşı hukuki yollara başvuru, İnternet yoluyla hak ihlallerine karşı koruma, Fikri Mülkiyet Hukuku alanına dahil olan sözleşmelerin hazırlanması.

 

Basın ve Medya Hukuku

Yazılı ve görsel medya yoluyla hakların ihlaline karşı dava ve her türlü yasal başvuruların yapılması, medya hukuku ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması.

 

 

İdare ve Vergi Hukuku

İdare Hukuku alanında; her türlü İdari başvuru, iptal ve tazminat davaları, İmar Hukukuna ilişkin ihtilafların çözümü, İhale davaları, İdari Para Cezalarına itiraz ve iptal davaları, İdari Sözleşmelerden doğan ihtilafların çözümü.

Vergi Hukuku Alanında; ihtirazi kayıt dilekçelerinin hazırlanması, Gümrük Mevzuatından kaynaklanan vergisel uyuşmazlıkların çözümü, vergi iptal ve iade davaları

 

Taşıma ve Lojistik Hukuku

 

Gemi alım ve satım,  Gemi inşa, değişim ve onarım gibi sözleşmelerin hazırlanması, charter ve benzeri navlun ve diğer taşıma amaçlı tip sözleşmelerinin hazırlanılması, Kara Taşımacılığı sözleşmeleri, Parsiyel Taşıma Sözleşmeleri hazırlanması.

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşveren Şirket Danışmanlığı ( sektöre özgü alınması gerekli önlemler konusunda danışmanlık verilmesi, İş Sözleşmelerinin hazırlanması ve revizesi, işyeri devrinde iş sözleşmelerin devri konusunda hizmet verilmesi, İkale sözleşmelerinin hazırlanması ve revizesi, İnsan Kaynakları departmanlarınca yürütülen ve hukuki ihtilafa konu olabilecek alanlarda önleyici avukatlık hizmeti sunmak)

İşçi avukatlığı; Özellikle işe iade davaları, iş kazaları, tazminat ve alacak davaları, hizmet tespit davaları, Sosyal Güvenlik Kurumunun taraf olduğu davalar.

 

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul alım, satım işlemleri ve üzerinde her türlü sınırlı ayni hak ve şahsi hak tesisi,

Her türlü kira sözleşmelerinin hazırlanması, kiracılık ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ,

Tapu İptal ve Tescil Davaları,

Müdahalenin men-i (Elatmanın önlenmesi) ve ecri misil davaları,

Kamulaştırma Bedelinin Tespit ve Tescili Davaları,

Kat Karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması.

 

Borçlar Hukuku Davaları

 

Alacak Davaları,

Maddi- Manevi Tazminat Davaları( Özellikle Trafik kazalarından doğan tazminat davaları),

Sözleşmeden Kaynaklanan Davalar,

Haksız Fiilden Kaynaklanan Davalar