Vergi Davalarında Ihtirazi Kayıt Ne Şekilde Karşımıza Çıkar?

Vergi davalarında ihtirazi kayıt ne şekilde karşımıza çıkar ? Birincisi beyanname verme yükümlülüğündeyseniz ve vergi mükellefiyseniz vereceğiniz beyannameyi ihtirazi kayıt dilekçesi hazırlayarak vermeniz gerekir. Burada şunu demek istiyorsunuz : Ben beyannameyi düzenliyorum ancak beyannamenin içeriğine itiraz ediyorum, beyannamenin içeriğini kabul etmiyorum, ileride bu beyannameye karşı dava açma hakkımı saklı tutuyorum ve dava açacağım demek istiyorsunuz. Diğer bir husus adınıza tahakkuk etmiş bir vergi var ve siz bu vergiyi ödemekle yükümlüsünüz, ödemezseniz cezalı duruma düşeceksiniz. Ancak daha sonradan bu tahakkuk durumuna karşı dava açmak istiyorsunuz. Tahakkuk işlemine karşı ödeme yaparken bir ihtirazi kayıt dilekçesi hazırlıyorsunuz ve ödemenizi bu ihtirazi kayıt dilekçesi eki ile beraber yapıyorsunuz. Burada şunu sağlamış olursunuz ; daha sonradan tahakkuk işlemnine karşı dava açarak belki de ödediğiniz, haksız olduğunu düşündüğünüz tahakkuk işlemi sonucu kesilen vergiyi iptal ettirebilme şansına sahip olursunuz. Eğer ihtirazi kayıt dilekçesi vermeksizin tahakkuk eden vergiyi öderseniz daha sonradan bu vergiyi iptal ettiremezsiniz ve ödediğiniz kısmı da geri alamazsınız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *