Veraset İlamı(Mirasçılık Belgesi) Nereden Alınır?

Veraset ilamı yani mirasçılık belgesi resmi bir belge niteliğinde olduğu için bu resmi belgeyi vermeye iki resmi kurum yetkilidir. Bunlardan bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki herhangi bir noter, diğeri de ölen kişinin yani mulisin son ikametgah yerindeki sulh hukuk mahkemeleridir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *