İş Mahkemesi Uyuşmazlıklarında Ihtirazi Kayıt Ne Şekilde Karşımıza Çıkar?

İş mahkemesi uyuşmazlıklarında ihtirazi kayıt ne şekilde karşımıza çıkar ? Öncelikle dava açma aşamasından önce ihtirazi kayıt önem taşır. Özellikle bir yerde çalışıyorsanız, işçiyseniz ve işvereniniz tarafından birden işten çıkarılmışsanız önünüze bir ibraname uzatılır ve sizden o ibranameyi imzalamanız beklenir. O ibranamede belirli hakları aldığınız ve daha sonra dava açmayacağınız ibareleri yer almaktadır, bir şablon şeklinde sunulan bir ibranamedir. Ancak siz o ibranamede yazılan miktarları kabul etmeyebilirsiniz ve daha sonradan dava açmak isteyebilirsiniz. O ibranameyi imzalarken altına ihtirazi kayıt şerhi düşerseniz daha sonradan ibranameye karşı dava açabilirisiniz. Bu ne demektir ? Tüm dava haklarımın saklı kalmak üzere imzalıyorum şeklinde bir kayıttır. Burada ibranamenin içeriğine çekince koymuş olursunuz ve ileride ibranameye karşı dava açma hakkını saklı tutarsınız. Bu sadece ibraname ile sınırlı bir husus değildir. İş akdiniz ile alakalı siz uzatılan iş aktinin feshi ile alakalı genelde karşımıza çıkar herhangi bir muvaffakatname, herhangi bir ikale sözleşmesi, herhangi bir sözleşme olabilir; bunlara karşı altına imza atarken ihtirazi kayıt şerhi koyarsanız daha sonradan bu belgenin içeriğine karşı dava açma hakkınızı kaybetmemiş olursunuz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *