Gerekçeli karar nedir ?

Gerekçeli karar mahkemenin son duruşmasında verilen nihai kararın kanun maddeleri atıf yapılmak suretiyle ve gerekçesi açıklanmak üzere verilen uzun karardır. Uzun kararda tarafların kısaca iddia ve savunmalarının özeti, deliller, delillerin değerlendirilmesi, bilir kişi raporu alındıysa bilir kişi raporu, keşif yapıldıysa yapılan keşif ve diğer tüm delillerin kısa özetleri yazılır ve mahkeme kararının bu delillerden, bu iddia ve savunmalardan hangisine dayandırıldığı kanun maddeleri belirtilmek ve tek tek açıklanmak suretiyle yazılır. Bir kararın gerekçesiz olması bozma sebebidir. Gerkçede mutlaka tarafların o kararın neye dayandığını okuduklarında anlamaları gerekir. Hukuk mahkemesiyse bu davanın neden kabul edildiği, neden reddedildiği, kısmen kabul edilip edilmediyse neden kısmi kabule hükmedildiğinin açıkça anlaşılması gerekir. Eğer bir ceza mahkemesi tarafından verilen gerekçeli kararsa bu, bu kararda neden mahkumiyet hükmüne yer verildiği, neden beraat hükmüne hükmedildiği açıkça kanun maddeleri tek tek yazılmak suretiyle açıkça belirtilmek zorundadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *